Academic Interests

  Recent Commons Activity

  Education

  2010: Habilitation (Dr. Habil.) in Philosophy, Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest, Hungary

  2001: Ph.D. in Philosophy, Political Philosophy Programme (1995–1998), ELTE, Budapest

  1990: M.A. in Aesthetics and Hungarian Philology, Faculty of Humanities (1985–1990), Janus Pannonius University, Pécs, Hungary

  Publications

  Books
  Szépség és szabadság: eszmetörténeti tanulmányok [Beauty and Freedom: Studies in Intellectual History]. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2009. (=Laocoön Books), pp. 216.[1]
   
  Társiasság és tekintély: Esztétikai politika a 18. századi Angliában [Sociability and Authority: Aesthetic Politics in 18th-Century Britain]. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. (=Doctoral Masterpieces), pp. 211.
   
  A politika esztétikai dimenziói a 18. századi brit gondolkodásban. [The Aesthetic Dimensions of Politics in 18th-Century British Thought] Ph.D. Dissertation, Budapest, ELTE Eötvös Loránd University, 2000. (in manuscript, approx. 60,000 words)
   
   
  Edited books
  Aesthetics, Nature and Religion: Ronald W. Hepburn and his Legacy, edited by Endre Szécsényi. Aberdeen University Press, Aberdeen, 2019, approx. pp. 320, forthcoming
   
  A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok [The Concept of the Je-Ne-Sais-Quoi. Sources and Studies], edited by Katalin Bartha-Kovács & Endre Szécsényi. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010. (=Laocoön Books), pp. 193.
   
  László Kisbali: Sapere aude! Esztétikai és művelődéstörténeti írások [Sapere Aude! Papers in Aesthetics and Cultural History], selected, edited, notes by Endre Szécsényi. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2009. (=Laocoön Books), pp. 272.
   
  Lord Shaftesbury: Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról [Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour]. edited, notes, checking translation, and postscript by Endre Szécsényi, Budapest, Atlantisz Kiadó, 2008, pp. 211.
   
  Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion, edited by Ferenc Hörcher & Endre Szécsényi (introductory essay by Peter Jones). Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004, pp. 345.
   
  Edited series
  Laokoón Könyvek [Laocoön Books], Budapest, L’Harmattan Kiadó. ISSN 1789-3615, 2007–present (eight volumes published, another two ones are forthcoming in 2019)
   
  Edited manuscript
  László Kisbali: Az ízlésfogalom apóriái: La Rochefoucauld [The Aporimes of the Concept of Taste: La Rochefoucauld]. Holmi, 26. (2014), 6. 675–681. (preparing for publication, notes)
   
  Edited special issues
  Aesthetics, Nature and Religion: Ronald W. Hepburn and his Legacy, edited by Endre Szécsényi, Journal of Scottish Thought, 10. (2018), ISSN 1755 9928, pp. 155, forthcoming  
   
  Garden, Landscape, Natural Environment, edited by Endre Szécsényi, Journal of Scottish Thought, 9. (2017), pp. 183.
   
  Francis Hutcheson and the Origins of the Aesthetic, edited by Endre Szécsényi, Journal of Scottish Thought, 7. (2016), pp. 212.
  Other editing
  Ronald W. Hepburn and his Legacy, a Humanities Commons web-site, edited by Endre Szécsényi, https://ronaldwhepburn.hcommons.org (2018)
  Papers
  Landscape and Walking: On Early Aesthetic Experience. Journal of Scottish Thought, 9. (2017), 39–74.

  The Regard of the First Man: On Joseph Addison’s Aesthetic Categories. History of European Ideas, 43. (2017), 6. 582–597.

   
  “The Delight and Torment of the World” – Aesthetics and its History (Paul Guyer: A History of Modern Aesthetics, 3 Vols.). Canadian Journal of History / Annales canadiennes d’histoire, 51. (2016), 333–344.
   

  Francis Hutcheson and the Emerging Aesthetic Experience. Journal of Scottish Thought, 7. (2016), 171–209.

  A nagy, a szokatlan és a szép: egy hármasság nyomában [The Great, the Uncommon and the Beautiful: After an Aesthetic Triad]. In Filozófus a műteremben. Tanulmányok Radnóti Sándor 70. születésnapjára [Philosopher in Studio. Studies in Honour of the 70-year-old Sándor Radnóti], edited by Bálint Somlyó – Katalin Teller. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2016. 131–142.

  Gustus Spiritualis – Remarks on the Emergence of Modern Aesthetics. Estetika – The Central European Journal of Aesthetics, 51/7. (2014), 1. 62–85.

   
  Társadalom, anarchia, kultúra – viktoriánus közelítések [Society, Anarchy, Culture – Victorian Apporaches]. In A művészettől a tömegkultúráig [From Art to Mass Culture], edited by Csaba Olay – János Weiss. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 179–203.
   
  Baltasar Gracián és a bizalmatlanság politikája [B. Gracián and the Politics of Distrust]. In A szabadság iskolája. Köszöntő kötet Ludassy Mária 70. születésnapjára [The School of Freedom. A Volume in Honour of the 70-year-old Mária Ludassy], edited by Veronika Szántó. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2014. 35–49.
   

  Gustus spiritualis: megjegyzések a modern esztétika kialakulásához [Gustus Spiritualis: Remarks on the Emergence of Modern Aesthetics]. Holmi, 24. (December 2012), 12. 1506–1520.

  A rózsa és a féreg: William Blake művészetéről [The Rose and the Worm: on William Blake’s Art]. In Ritka művészet – Rare Device. Írások Péter Ágnes tiszteletére – Writings in Honour of Ágnes Péter, edited by. Gárdos Bálint, Ruttkay Veronika, Timár Andrea. Budapest, ELTE Anglisztika Tanszék, 2011. 22–40.

   
  Miképp lehetséges politikai esztétika? (Jacques Rancière: Esztétika és politika) [How is Political Aesthetics Possible? (on Jacques Rancière’s Le partage du sensible: esthétique et politique)]. Holmi, 23. (January 2011), 1. 129–137.
   

  A tudom-is-én-micsoda mint proto-esztétikai minőség [Je-Ne-Sais-Quoi as Proto-Aesthetic Quality]. In A tudom-is-én-micsoda fogalma. Források és tanulmányok [The Concept of the Je-Ne-Sais-Quoi. Sources and Studies], edited by Katalin Bartha-Kovács – Endre Szécsényi. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2010. 124–140.

  Esztétika a budoárban: Vivant Denon Csak míg meg nem virrad c. meséjéről [Aesthetics in Boudoir: on Vivant Denon’s Point de lendemain]. Jelenkor, 51. (2008), 12. 1361–1373.
  Freedom and Sentiments: Wit and Humour in the Augustan Age. Hungarian Journal of English and American Studies, 13. (2007 [2008]), 1–2. 79–92.

  Remarks on Hannah Arendt’s Political Phenomenology. In Über Zivilisation und Differenz. Beiträge zu einer politischen Phänomenologie Europas, edited by Ludger Hagedorn – Michael Staudigl. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2008. 263–275. (=Orbis Phaenomenologicus)

   
  Egy derűs rajongó [A Good–Humoured Enthusiast]. In Lord Shaftesbury: Sensus communis: esszé a szellem és a jó kedély szabadságáról [Sensus Communis: An Essay on the Freedom of Wit and Humour]. Budapest, Atlantisz Kiadó, 2008. 149–211.
   
  Hannah Arendt és a szentimentalizmus [H. Arendt and Sentimentalism]. In A felvilágosodás álmai és árnyai [The Dreams and Shadows of the Enlightenment], edited by Mária Ludassy. Budapest, Áron Kiadó, 2007. 234–279.
   
  A láthatatlan esztétikája: George Berkeley és Edmund Burke a nyelvről [The Aesthetics of the Invisible: George Berkeley and Edmund Burke on Language]. Holmi, 17. (June 2005), 6. 668–688.
   
  Tapintható-e a múlt? (F. R. Ankersmit: A történelmi tapasztalat) [Can One Touch the Past? – on F. R. Ankersmit’s The Historical Experience]. Budapest Review of Books (=BUKSZ), 17. (Spring 2005), 1. 20–28.
   
  Lord Shaftesbury’s “Aesthetic Freedom.” In Aspects of the Enlightenment: Aesthetics, Politics, and Religion, edited by Ferenc Hörcher – Endre Szécsényi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. 167–201.
   
  John Macmurray – egy skót szabadságfilozófus [John Macmurray – a Scottish Philosopher of Freedom]. In A szabadság értelme – az értelem szabadásga. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok (Ludassy Mária tiszteletére) [Understanding of Freedom – Freedom of Understanding: Studies in Philosophy and Intellectual History (in Honour of Mária Ludassy)], edited by Iván Zoltán Dénes. Budapest, Argumentum Kiadó, 2004. 119–139.
   
  Kant és a politika problémája [Kant and the Problem of Politics – On H. Arendt’s Interpretation of The Critique of Judgment]. Jelenkor, 45. (December 2002), 12. 1304–1320.
   
  Az ízlés mint sensus communis [Taste as Sensus Communis: On the Social-Political Contents of Aesthetic Judgement]. Laokoón, I. (2001), 1. http://laokoon.c3.hu
   
  Az alkotó és a teremtmény [The Maker and the Creature – an Essay on the History of Horror]. Holmi, 11. (August 1999), 8. 1003–1014. – re-print: In Holmi antológia 1989–2014, II. Esszék, dokumentumok, Budapest, Libri, 2016, 131–144.
   
  Az esztétika és történetei (Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története) [Aesthetics and their Stories – on D. Zoltai’s A Brief History of Aesthetics]. BUKSZ, 10. (Summer 1998), 2. 140–145.
   
  Gondolatok Berkeley Alciphronjáról [Thoughts on Berkeley’s Alciphron]. Magyar Filozófiai Szemle, 42. (1998), 1–2–3., 105–113.
   
  Az eszmetörténet-írás rejtelmei (Kontler László: Az állam rejtelmei) [The Mysteries of Intellectual History-Writing – on L. Kontler’s The Mysteries of the State]. BUKSZ, 9. (Winter 1997), 4. 404–412.
   
  Edmund Burke metaforái: politika és nyelvhasználat összefüggései [E. Burke’s Clothing Metaphor]. Magyar Filozófiai Szemle, 39. (1995), 5–6. 759–764.
   
  A természet vagy képzeletünk új rendje? (Perneczky Géza: Mire jó a fraktálfilozófia?) [Is It a New Order of Nature or of our Imagination? – on G. Perneczky’s What Is the Philosophy of Fractals Good For?]. BUKSZ, 6. (Spring 1994), 1. 26–33.
   
  A »vallási ész« kritikája: David Hume a természetes vallásról [A Critique of “Reason in Religion”: D. Hume on Natural Religion]. Világosság, 34. (December 1993), 12. 61–79.
   
  Ízlések és pofonok (David Hume: Összes esszéi I.) [De gustibus… – on D. Hume’s Collected Essays I.]. BUKSZ, 5. (Autumn 1993), 3. 284–291.
   
  Széljegyzetek a fenséges irodalmához [Marginalia to the Literature of the Sublime]. Jelenkor, 36. (May 1993), 5. 439–445.
   
  Történelem – ízléssel? (Edmund Burke: Töprengések a francia forradalomról) [History – in Good Taste? On E. Burke’s Reflections on the Revolution in France. BUKSZ, 5. (Spring 1993), 1. 42–49.
   
  Dialógus Weöres Sándor Grádicsok éneke című ciklusáról [A Dialogue concerning S. Weöres’ Song of Gradations cycle]. Orpheus, 2. (1991), 2–3. 208–223.
  Reviews / critiques
  The Emergence of Modern Aesthetic Theory: Religion and Morality in Enlightenment Germany and Scotland by Simon Grote. The British Journal of Aesthetics, on-line publication: 2018, DOI: https://doi.org/10.1093/aesthj/ayy045
   
  Empiricist Devotions. Science, Religion, and Poetry in Early Eighteenth-Century England by Courtney Weiss Smith. Canadian Journal of History / Annales canadiennes d’histoire, 52. (2017), 3. 596–598.
   
  The British Aesthetic Tradition. From Shaftesbury to Wittgenstein by Timothy M. Costelloe. Canadian Journal of History / Annales canadiennes d’histoire, 49. (2014), 3. 508–510.
   
  Fejezetek a kora modern esztétikai gondolkodás történetéből, 1450–1650 [Chapters of the History of Early Modern Aesthetic Thought, 1450–1650] edited by Ferenc Horkay Hörcher. BUKSZ, 26. (Spring 2014), 1. 57–61.
   
  Vico and the Transformation of Rhetoric in Early Modern Europe by David L. Marshall. Canadian Journal of History / Annales canadiennes d’histoire, 47. (2012), 3. 637–639.
   
  Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás [Edmund Burke’s Aesthetics and the European Enlightenment] edited by Ferenc Horkay Hörcher – Márton Szilágyi. BUKSZ, 23. (Winter 2011), 4. 381–387.
   
  Beszélgetések a természetes vallásról [Dialogues concerning Natural Religion] by David Hume. BUKSZ, 18. (Fall 2006), 3. 270–275. – re-print: In A felvilágosodás álmai és árnyai [The Dreams and Shadows of the Enlightenment], edited by Mária Ludassy. Budapest, Áron Kiadó, 2007, 98–115.
   
  Az individuum és az európai tradíció [Individuum and the European Tradition] edited by Ferenc Tallár. BUKSZ, 16. (Winter 2004), 4. 359–362.
   
  A skót felvilágosodás [The Scottish Enlightenment] edited by Ferenc Horkay Hörcher. Holmi, 9. (November 1997), 11. 1636–1640.
  A stílus világképe [Ideology of Literary Style]. Nappali ház, 6. (1994), 4. 121–123.
   
  A zene felemeli a kezeimet [Music Raises my Arms] by Klára Kokas. BUKSZ, 6. (Autumn 1994), 3. 360–362.
   
  Emlékezés és hely (Kontra Ferenc: Holtak országa, novellák) [Recollection and Place: Literary Critique of F. Kontra’s Short Stories]. Jelenkor, 36. (November 1993), 11. 1002–3.
  Major translations from English into Hungarian
  Lytton Strachey: Dr. Arnold – az oktatásreformer [Dr. Arnold (from Eminent Victorians)]. BUKSZ, 24. (2012) 3–4., 320–331. (translation and notes)
   
  Joseph Addison: A képzelőerő gyönyörei [The Pleasures of the Imagination], translated by Bálint Gárdos. Jelenkor, L. (2007), 11. 1184–1209. (checking translation)
   
  John Locke: A vallási türelemről [On Toleration], selected and translated by László Kontler. Budapest, Stencil Kulturális Alapítvány, 2003. (checking translation with Gábor Boros)
   
  W. J. Thomas Mitchell: Mi a kép? [What Is an Image?] In Kép, fenomén, valóság, edited by Béla Bacsó. Budapest, Kijárat Kiadó, 1997. 338–369. – re-print: In A képek politikája: W. J. T. Mitchell válogatott írásai, edited by Endre Szőnyi György & Dóra Szauter. Szeged, JATEPress, 2008. 15–50.
   
  Richard Tuck: John Selden. In A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe [Cambridge Intellectual History of Early-Modern Politics], edited by Ferenc Horkay Hörcher. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1997. 125–143.
   
  Krystyna Daniel – W. Cole Durham: A vallási azonosságtudat mint a nemzeti identitás összetevője [Religious Identity as a Component of National Identity]. Fundamentum, 1. (1997), 2. 5–18.
   
  David Hume: Dialogues concerning Natural Religion, unpublished, 1992.
   

   

  [1] The volume Beauty and Freedom contains five papers: “On Aesthetic Freedom: Wit and Humour in the Augustan Age”, “Aphrodite and Eros: Eroticism and Aesthetics in the 18th Century”, “Beautiful Image and Sublime Appeal: Berkeley and Burke on Language”, “Beauty and Freedom: John Macmurry”, and “Freedom or Beauty: Hannah Arendt”.

  Endre Szécsényi

  Profile picture of Endre Szécsényi

  @szecsenyi

  active 2 months ago