• Jan Rijkhoff deposited Relationelle adjektiver på dansk / Relational adjectives in Danish in the group Group logo of LinguisticsLinguistics on Humanities Commons 4 months, 2 weeks ago

    ENGLISH ABSTRACT Due to their special properties, relational adjectives (in particular when serving as classifying modifiers) have been the subject of detailed investigations in many languages, including Russian, French, Spanish, Swedish, Dutch and German, but they are not mentioned in Danish reference grammars. The main goal of this article is to show that Danish also has a class of relational adjectives and to argue that they should be given their rightful place in future grammatical descriptions of the Danish language. DANSK RESUMÉ På grund af deres særlige egenskaber har relationelle adjektiver (navnligt når de fungerer som klassificerende modifikatorer) tiltrukket detaljerede beskrivelser i mange sprog, herunder russisk, fransk, spansk, svensk, hollandsk og tysk, men de er ikke nævnt i opslagsværker over det danske sprog. Formålet med denne artikel er at demonstrere, at dansk også har en gruppe af relationelle adjektiver samt at argumentere for, at relationelle adjektiver fortjener en plads i fremtidige beskrivelser af det danske sprog.