• Ευχαριστώ και πάλι τον Καθηγητή κύριο Παναγιώτη Παχή και την Αναπληρώτρια
  Καθηγήτρια κυρία Αγγελική Ζιάκα για την ευγενή τους πρόσκληση καθώς και για
  την ενθάρρυνση εδώ και αρκετά χρόνια. Η διάλεξη συνοδεύεται από μια
  παρουσίαση διαφανειών σε Power Point.
  Στα πρόσωπα των Παναγιώτη Παχή και Αγγελικής Ζιάκα ευχαριστώ την Θεολογική
  Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την φιλοξενία. Επίσης
  ευχαριστώ τον κύριο Ηλία Καγιάρα, Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, για την
  τεχνική υποστήριξη.
  Ευχαριστώ επίσης την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών ΝΠΔΔ για την άμεση
  ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της της Πρόσκλησης – γνωστοποίησης των Διαλέξεων.
  Έτσι,
  • Στα στενά χρονικά περιθώρια μιας ωριαίας ακαδημαϊκής διάλεξης θα
  προσπαθήσω να αναπτύξω εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρώ βασικά και
  θεμελιώδη στον Ιουδαϊσμό.
  • Θα σταθώ σε μερικές ιδιαιτερότητες της θρησκείας ─ εθνότητας, στις
  προκλήσεις της σύγχρονής εποχής πάνω σε θρησκευτικό ─ κοινωνικά
  χαρακτηριστικά και πρακτικές του Ιουδαϊσμού.
  • Θα αναφερθώ στις κοινές αξίες του Χριστιανισμού (και μάλιστα της
  Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας) με τον Ιουδαϊσμό.
  • Θέλω να τονίσω ότι, σε καμιά περίπτωση, η παρούσα διάλεξη δεν εξαντλεί το
  θέμα, αλλά ούτε και υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν βοηθούν στην
  κατανόηση της ουσίας και των βασικών αρχών του Ιουδαϊσμού.
  • Πολύ συνοπτικά, θα αναφερθώ στη θέση [status] των Εβραίων και του
  Ιουδαϊσμού στην Ελλάδα.