• Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται προβληματισμοί για το ομαδικό τραγούδι και τη μουσική εκπαίδευση από μία πολιτισμική-ανθρωπολογική σκοπιά, με αναφορές σε σχετική εθνογραφική έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2015 σε μία σχολική χορωδία της Αθήνας που λειτουργούσε παράλληλα και ως κοινοτική. Το ομαδικό τραγούδι προσεγγίζεται ως κοινωνική και πολιτισμική πρακτική, πέρα από τη διδασκαλία της φωνητικής τεχνικής και της χορωδιακής άσκησης. Με βάση την εμπειρία του πεδίου και την σχετική βιβλιογραφία, εισάγεται ο όρος «χορω-διακό habitus», ως σύστημα διαθέσεων, σχημάτων σκέψεων και συνηθειών, το οποίο είναι το αποτέλεσμα αλλά και η συνθήκη αναπαραγωγής ενός δυναμικού πλέγματος αντιλήψεων και πρακτικών για το τι είναι «χορωδία» και τι όχι. Τίθενται προβληματισμοί για τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα όπως η αξιολογική διάκριση «ομαδικού» και «χορωδιακού» τραγουδιού, η ακρόαση για την επιλογή φωνών και η επιλογή ρεπερτορίου συνδέονται με την πολιτική της συμμετοχής στη μουσική εκπαίδευση.