• Translated title of the contribution: The Middle Dutch Brut Chronicle: Propaganda from the English Rose Wars for a Dutch-speaking audience.

    In 1480 rolde in Utrecht de Middelnederlandse vertaling van de Fasciculus temporum [Een bundel van tijden] van de drukpers van Johan Veldener. Al twee keer eerder was de drukker betrokken geweest bij de uitgave van de Latijnse tekst. In deze wereldkroniek werd de geschiedenis vanaf de Schepping tot (min of meer) de eigen tijd behandeld. Veldener voegde aan de Middelnederlandse vertaling andere kronieken toe, bijvoorbeeld van de hertogen van Brabant en de bisschoppen van Utrecht. Tussen deze toevoegingen vinden we ook een kroniek van Engeland. Bijzonder is dat deze Brut-kroniek partij kiest voor een van de partijen in de zogenaamde Rozenoorlogen.