• Krzysztof Fordonski deposited “The Golden Vanity” jako vaudeville i udramatyzowana ballada in the group Group logo of Edward Morgan ForsterEdward Morgan Forster on Humanities Commons 7 months, 2 weeks ago

    Artykuł przedstawia mało znaną operę (jak określił to sam kompozytor „vaudeville”) Benjamina Brittena zatytułowaną The Golden Vanity z roku 1966. Autor omawia historię powstania utworu na prośbę śpiewaków Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego, a także dzieje siedemnastowiecznej ballady, pierwotnie zatytułowanej The Sweet Trinity, która była dla kompozytora i librecisty, Colina Grahama, źródłem inspiracji, oraz omawia możliwe źródła historyczne jej tekstu. Libretto i muzyka poddane zostały szczegółowej analizie, uzupełnionej uwagami dotyczącymi didaskaliów kompozytora oraz znanymi wystawieniami oraz nagraniami utworu.