• Зашто се дешава насиље у школама, односно који су мотиви насилног понашања деце и младих према својим вршњацима? Изузетна сложеност феномена вршњачког насиља намеће вишестран приступ овом проблему, и одговор на питање најчешће се не може свести на један фактор или чинилац који доприноси његовој појави. Полазимо од тога да је деловање разних фактора веома сложено и међусобно условљено, да се често надовезују једни на друге (ланчано и кумулативно дејство). Правилно разумевање односа између фактора ризика, као узрока, и њихових последица у облику антисоцијалног, значи и насилничког понашања, има свој значај управо са становишта предузимања мера усмерених на ублажавање и спречавање њиховог негативног деловања…