• Из садржаја:
  – Краћи историјат средњовековног црквеног градитељства код Срба
  – Архитектура српских средњовековних манастира
  – СРЕДЊОВЕКОВНИ МАНАСТИРИ И ЦРКВЕ ПОНИШАВЉА
  – Манастир Смилевски
  – Манастир Поганово
  – Манастир Суково
  – Манастир Височка Ржана
  – Манастир Светих Петра и Павла – Рсовци
  – Темска
  – Станичење
  – Црква Светог Ђорђа у Осмакову
  – Манастир Сињачки
  – Дивљански манастир…