• Мало тога је познато о месопотамском образовању до краја 3. миленијума пре Христа. Из доступних података може се извести закључак да је у време Треће династије Ура (21. век пре Христа) писање учено “на послу”, у једном шегртском односу према искуснијем писару, истим начином којим су се учили и остали занати. Много већим бројем података располажемо из старовавилонског периода. Постоје три основна извора информација из овог времена: књижевни текстови о школама (тзв. “едуба” текстови – é-dub-ba-a је назив за школу), археолошки налази и, најзад, садржај таблица за вежбање, односно сама наставна средства.