• Дело које се налази пред читаоцима представља својеврсну новину на овим просторима. Приручник ове врсте, колико је мени познато, није до сада постојао на српском језику. Ова чињеница је, пре свега, последица недовољне заинтересованости, самим тим и неупућености у проблеме једног тако значајног цивилизацијског феномена као што је клинасто писмо. О институционалном изучавању истога, на катедрама појединих факултета у Србији, чини се да нема ни помена…