• Damir Gazetic deposited 72 on Humanities Commons 4 years, 4 months ago

    Да ли је случајно то што су, у Египту Птоломеја, за превођење Старог завета на грчки језик (превод познат као Septuaginta) била ангажована 72 преводиоца (дакле, не 70, како би се могло закључити превођењем популарног латинског назива!), који су посао завршили за 72 дана? У наредним редовима покушаћу да покажем да је броју 72, из неког разлога, у разним деловима света поклањана изузетна пажња.