About

I am an engineer by diploma, a literary scholar by profession and a book nerd by night. Since 2009, I am the mother of Ali Liber Erkol, who likes football and ice-cream.

Currently working as:

-assistant professor of Turkish Literature at Özyeğin University, Istanbul
-co-editor of the online biannual journal Masculinities: A Journal of Identity and Culture http://masculinitiesjournal.org/
-dreamer (assisting Ali Liber)

Education

I graduated from METU as a mining engineer, but never worked as one. Literature was my passion, and hence it became my profession following my MA in Turkish Literature at Bilkent University (2001) and my PhD in Literary Studies at Universiteit Leiden (2008).

B.S., Department of Mining Engineering, METU, 1998
M.A., Department of Turkish Literature at Bilkent University, 2001
Ph.D.,Department of Literary Studies at Leiden University, 2008

Other Publications

My PhD manuscript, Broken Masculinities: Solitude, Alienation and Frustration in Turkish Literature After 1970 is about the post-military coup novels of the 1970s in all its complexity, and introduces the reader to a 1968-era Turkey, a period which challenges Turkey’s now reinforced Islamic image by portraying the quest for sexual liberation and critical student uprisings. I argue that the literature written after the 1970 military coup in Turkey constitutes a coherent sub-genre and needs to be considered together. The chief concern in this book is not only literature’s response to a particular period in Turkey, but also the role of literature in bearing witness to trauma and drastic political acts of violence-and coming to terms with them.

Book reviews:
. The Psychopolitics of the Oriental Father by Bülent Somay Masculinities 7, February 2017.
. The Crisis of Islamic Masculinities by Amanullah de Sondy Masculinities 4, August 2015.
. Erkek Millet, Asker Millet by Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (ed) Masculinities 3, February 2015.

Other publications:

2017
. with Deniz Sert “From Competitive to Multidirectional Memory: A Literary Tool for Comparison”  Turkish Studies 19 (1), 118-138, 2018. Published online: 27 Jul 2017 https://doi.org/10.1080/14683849.2017.1354703
. (book review) The Psychopolitics of the Oriental Father by Bülent Somay Masculinities 7 (February 2017)
. “1960’larda Edebiyat: Kaliban’ın Öfkesi.” 1960’lar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017.

2016
. Broken Masculinities: Solitude, Alienation and Frustration in Turkish Literature After 1970 (CEU Press, 2016 )
. co-editor with Burcu Alkan. Dictionary of Literary Biography: “Turkish Novelists since 1960” Second Volume Gale Publishing, Detroit.
. co-writer with Uğur Çalışkan “1960’lardan 28 Şubat’a Cemaati Romanlarla İcat Etmek: Siyasal İslam’ın Popüler Tezahürleri” Moment: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2016.
. “İstanbul’da Uyurgezmek: A.H. Tanpınar’ın Huzur’unda Huzursuz Bir Adam.” HECE: A.H. Tanpınar Özel Sayısı Eklerle 3. Baskı, 61, (2016): 249-269.
. co-writer with Uğur Çalışkan “Bellekten Beklentiler: Eleştirinin Darbe Romanlarına Tanıklığı” Monograf: Edebiyat Eleştirisi Dergisi 5 (2016): 10-35.
. co-writer with Uğur Çalışkan “Crisis of Islamic Masculinities in 1968: Literature and Masquerade” Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies. Ankara: ODTÜ, 2016: 233-242.

2015
. (book review) The Crisis of Islamic Masculinities Amanullah de Sondy Masculinities 4 (August 2015)
. (book review) Erkek Millet, Asker Millet. Nurseli Yeşim Sünbüloğlu (ed) Masculinities 3 (February 2015)
. “Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş’in Gazetecilik Destekli Edebiyat Anlayışı.” Yıldızları Seyreden Kadın: Suat Derviş Edebiyatı. Haz. Günseli Sönmez İşçi. İstanbul: İthaki Yayınları, 2015: 67-78.
. “Hegemonik Erkekliklik ve Şafak’taki Erkekler” İsyankar Neşe: Sevgi Soysal Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015: 125-144.
. “Muhafazakar Demokrasi ve Edebiyatı” AKP Döneminde Kültür ve Politika. İstanbul: Evrensel, 2015. 290-298.

2014
. “Orhan Kemal’in ‘Edebi’ Romanları” Evrensel Kültür 268 (April 2014): 7-9.
. “Cemiyet Hayatı ve Muhayyile: Suat Derviş’in Edebiyatı” Varlık 112794 (April 2014): 5-9.

2013
. co-editor with Burcu Alkan. Dictionary of Literary Biography: “Turkish Novelists since 1960” First Volume Gale Publishing: Detroit, 2013.
. “Mihman’da Eril Histeri” Polisiye Edebiyat. Ed. Seval Şahin, Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman. İstanbul: Bağlam, 2013. 159-165.
. “Sait Faik’in Peter Pan Sendromu, Parabasis ve Toplumsal Cinsiyetin Yapısökümü.” Sait Faik. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2013. 316-343.
. “Issues of Ideology and Identity in Turkish Literature during the Cold War.” Turkey in the Cultural Cold War. Eds. Cangül Örnek and Çağdaş Üngör. London: Palgrave, 2013. 109-130.
. “Edebiyatımızda Deniz ve İçimizin Sönmeyen Yangını” İskeleye Yanaşan: Denizler, Gemiler, Denizciler. İstanbul: İletişim, 2013. 23-46.
. “Post-Feminizm ve Sevgi Soysal” Ne Güzel Suçluyuz Biz Hepimiz. İstanbul: İletişim, 2013. 97-113.

2012
. “Orhan Kemal’in Baba Evi ve Avare Yıllar Romanlarında İmparatorluk Sonrası Travma” Orhan Kemal. Ed: Işık Öğütçü ve Ahmet Ümit. Ankara: Kültür Bakanlığı, 2012. 324-344.
. “Post-Imperial Trauma and Liminal Masculinity in Orhan Kemal’s My Father’s House and Idle Years” Journal of European Studies 42, 3 (September 2012): 245-260.
. “Transnational Perspectives on the 19th and 20th Century Women’s Writing” Journal of Research in Gender Studies 2, 2 (2012): 146-149.
. co-writer with Senem Timuroğlu “Dreams beyond Control: Women and Writing in the Ottoman Empire since Asiye Hatun’s Diary” Journal of Research in Gender Studies 2, 2 (2012): 364-375.
. co-writer with S. Elif Aksoy “Kadın Yazarların Profili” Kadın/Woman 2000 13, 2 (December 2012) 61-99.

2011
. “12 Mart Romanlarında Görgü Tanıklığının Yazınsallaştırılması.” Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları. Ed: Leyla Neyzi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2011. 40-63.
. “Osmanlı-Türk Romanlarından Çağdaş Türk Romanlarına Kadınlık: Değişim ve Dönüşüm” Türkiyat Mecmuası 21, 2 (2011): 147-176.
. “Gizli Özne Olarak Kadın: Halide Edip Adıvar’ın Seviyye Talip’inde Kadınlık Kompleksi” Kurgu 7 (March-April 2011), 32-37.
. “Kadın Olarak Yazmak, Kadın Olarak Susmak: Aysel’deki Ayseller” Roman Kahramanları 7 (July 2011)

2010
. “Hasan Ali Toptaş’ın Romanlarında Hegemoni ve Gölgesiz Erkek.” Efendime Söyleyeyim: Hasan Ali Toptaş Kitabı. Ed: Mesut Varlık. İstanbul: İletişim Yayınları, 2010. 204-224.
. “One Nation, Two Exiles: Displacement of Halide Edip Adıvar and Suad Derviş From Turkey’s Literary Scene” 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2010. 208-218.
. “Yeni Tarihselcilik, Eski Romanlar: 12 Mart Romanlarını Yeniden Okumak” Journal of Turkish Studies: Festschrift in Honor of Walter Andrews 34:1 (2010): 233-252.
. “Türkiye’de Göçebe Olmak ve Edebiyat Yapmak” Lacivert 6, 33 (May-June 2010): 56-60.
. co-writer with Özgür Gökmen “Deleuze and Guattari: Minör Edebiyat” Sıcak Nal 1 (March 2010)

2009
. “Cinsiyet Sarhoşluğu: Bir Düğün Gecesi’nde Askerlik ve Erkeklik” Kritik 4 (November 2009): 245-264.
. “Sleepwalking in İstanbul: A Man in Anguish in A. H. Tanpınar’s A Mind at Peace” Symposium 63 (Summer 2009): 85-106.

2008
. “Türk Romanı’nın Oluşumu’na Mimetik Yaklaşımlar” Mesele 18 (June 2008): 49-51.
. “12 Mart’ın Sağı Solu: Yarın Yarın ve Sancı’da Eril Bakış” Feminist Yaklaşımlar 5 (June 2008)

2007
. “The Quixotic Death: Sacrifice and Masculinity in Melih Cevdet Anday’s The Diary of Jesus” Journal of Turkish Literature 4 (2007): 123-141.

2006
. “Erkeklik ve Muhafazakârlık: Büyük Gözaltı ve Gençliğim Eyvah” Pasaj (Ocak/Haziran 2006): 75-94.

2005
. “Taking up the Gauntlet: Fictionists in the Turkish Parliament” European Journal of Turkish Studies: Being a MP in Contemporary Turkey (2005).
. “Türk Edebiyatı’na Panoramik Bir Bakış” (Hollandaca) Çev: Katelijn de Vuyst. Deusexmachina 112 (March 2005): 17-26.

2003
. “Türk Edebiyatı’nda Demonizm: Sarmaşık, Aşk ve Tecavüz” E 47 (February 2003): 97-100.
. “Ağrıdağı Efsanesi’nde Arketipsel Benlik” Yaşar Kemal: Geçmişten Geleceğe. Ed: Süha Oğuzertem. İstanbul: Adam Yayınları, 2003. 85-102.

2002
. “Saman Sarısı’nda Zaman: Nâzım Hikmet’in Poetikası ve Bektaşilikte Zaman Algısı Üzerine Notlar” Çağdaş Türk Dili: Nâzım Hikmet Özel Sayısı 172 (June 2002): 270-276.
. “Postmodern Darbeye Direniş: Bin Hüzünlü Haz’da Belirsizliğin Bilgeliği” Defter 45 (Winter 2002): 121-130.

2001
. “Şafak’ta Kadın Olmak” Varlık 1131 (December 2001): 14-17.

Blog Posts

  Projects

  “Edebiyatın Türkiye’nin Demokratikleşmesine Tanıklığı: Askeri Darbeler ve Romanlar” TÜBİTAK 109K517
  Novels’ Witnessing the Democratization of Turkey: Military Coups and Novels
  15 October 2014- 15 April 2017

  “Transcultural Dialogues in Medical Humanities” Workshop funding TÜBİTAK 2223-D No: 1929B021500884
  24-25 November 2016.

  “Türkiye’de Kadın Edebiyatı ve Kadın Yazarların Profiline Dayalı Analitik İnceleme” TÜBİTAK 114K137 ISCH COST Action IS0901 “Women Writers in History-Toward a New Understanding of European Literary Culture”
  15 May 2010-15 August 2012 Workshop 27 September 2012

  Çimen Günay-Erkol

  Profile picture of Çimen Günay-Erkol

  @cimen

  Active 4 years, 8 months ago