• Ang pagtanggi na ang “pagkamakasarili” ay ang laganap na pamantayan at mayroon lamang “limitadong mga anyo ng altruismo” Upang magsimula, idiin ko na, “Kahit na ang bakterya ay mas matagumpay sa pagpaparami sa presensya ng iba sa kanilang sariling mga species.” Ang ibig kong sabihin ay may connectivity ang bacteria para sa Diyos!
  1. Sa isang araw sa WWI Battle of the Somme, mayroong 50,000 na nasawi sa hukbong British. – 50,000 kaswalti sa isang araw ay hindi isang “limitadong anyo ng altruismo”
  2. Ang Oxford Handbook on Compassion ay nagmamasid, “Ang pakikiramay sa iba at ang suportang panlipunan ay may halaga ng kaligtasan at benepisyong pangkalusugan…(p. 171) Ang makapangyarihang mga kahihinatnan ng presensya o kawalan ng iba ay nakikita bilang mga puwersang humuhubog sa ebolusyon.
  3. Ang mga pagtatantya ng mga boluntaryong [mahabagin] na tagapag-alaga ay iba-iba sa 30 hanggang 70 milyong Amerikano: “Humigit-kumulang 43.5 milyong tagapag-alaga ang nagbigay ng walang bayad na pangangalaga sa isang matanda o bata sa nakalipas na 12 buwan. [National Alliance for Caregiving at AARP. (2015). Caregiving sa U.S.]
  4. Sa kasaysayan, siyempre, mayroong Mother Teresa at Dr Sweitzer
  5. Ang pag-aaral ni Sprecher at Fehr ay nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng espirituwalidad at pakikiramay: “Ang mga mas relihiyoso o espirituwal ay nakaranas ng higit na mahabagin na pag-ibig kaysa sa mga hindi gaanong relihiyoso o espirituwal.”6. Ang Empathy Studies ay nagpapahiwatig na ang empatiya ay genetically inherited sa ilang mga pangyayari: Ang genetic at environment na pinagmulan ng emosyonal at cognitive empathy: Review at meta-analyses ng twin studies Lior Abramsona Florina Uzefovskyb Virgilia Toccacelic Ariel Knafo-Noama
  7. Ang Esprit de corps, ang unspoken bond sa pagitan ng mga sundalo, ay malinaw na ipinakita, sa kasaysayan nang paulit-ulit. Sa Labanan ng Chosin Reservoir ito ay isang napaka-kapansin-pansing kadahilanan.