• A tanulmány középpontjában a Borisz Godunov dráma szökőkútjelenete áll. Először a jelenet szövegét vetem alá részletes, a motivikus rekurrenciákat feltérképező és értelmező poétikai elemzésnek, majd a tanulmány második felében a drámai szituációt a bibliai-szakrális konnotációk, motívumok és ezek költői transzformációi tükrébe helyezve próbálkozom meg a darab egészére vonatkozó műfajpoétikai interpretáció kialakításával. A Borisz Godunovból azért az Éjszaka – Kert – Szökőkút jelenetet választottam ki elemzésre, mivel ez a szövegrész mintegy lakmusz-papírként jelzi a drámai hős és vele párhuzamosan a drámai műfaj „tévelygéseit” a regényalak ill. a regényi szüzsé irányában.