• A principis dels anys 90, amb el boom del Rock català, comença formar-se tota una escena musical pròpia dels Països Catalans, amb un model de funcionament diferenciat del de l’escena espanyola. Actualment, aquesta escena ha canviat, s’han obert noves vies: per una banda, l’eco del Rock català segueix vigent, mentre que per l’altra es cerca un allunyament d’aquell moment. Mitjançant entrevistes als diferents actors (músics, públic, editors, etc.), observació de diversos moments musicals i consulta de dades bibliogràfiques i d’hemeroteca, es mira d’esclarir la relació de les dues escenes, la del 91 i l’actual, el grau de variació del model i els èxits i inconvenients que ha obtengut.