The Open Access Books Network is a space for passionate conversations about OA books. Researchers, publishers, librarians, infrastructure providers — indeed, anyone who is interested — can discuss any aspect of OA books here. This group was begun by members of OAPEN, OPERAS, ScholarLed and SPARC Europe.
————————————————————————————–

DISCUSSION — contribute to any of the discussion threads, or start your own!

EVENTS — add details of any event related to Open Access books (please include a link and a hashtag).

SITE — check out our latest blog posts, and get in touch (info@oabooksnetwork.org) to propose a post on any aspect of OA books.

FROM CORE / FILES — add any publications or documents related to Open Access books.

DOCS — go here for collaborative documents on OA book projects and resources.

CONTACT: info@oabooksnetwork.org

TWITTER: @oabooksnetwork

Header photo by Fallon Michael on Unsplash.

Profile image by Ronald Snijder.

Wykłady związane z tematyką publikowania w otwartym dostępie, prawnymi aspektami Open Access

Event Description

Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University) w ramach Tygodnia Otwartego Dostępu przygotuje otwarte webinary oraz serię krótkich filmów edukacyjnych, przybliżających ideę otwartego dostępu.

Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonian Library of the Jagiellonian University) w ramach Tygodnia Otwartego Dostępu przygotuje otwarte webinary oraz serię krótkich filmów edukacyjnych, przybliżających ideę otwartego dostępu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o sposobach wyszukiwania w internecie materiałów na wolnych licencjach, prawnych aspektach funkcjonowania otwartej nauki, czy zarządzaniu danymi badawczymi. Przybliżone zostaną również informacje o projekcie realizowanym przez Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest między innymi szerokie rozpowszechnianie publikacji pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w otwartym dostępie, także wśród osób z niepełnosprawnością wzrokową. Spotkania online: 19.10 – wykłady związane z tematyką publikowania w otwartym dostępie, prawnymi aspektami Open Access / dr Leszek Szafrański, dr hab. Michał Wyrwiński, 11.30CEST, 10.30 BST/5.30 EDT

Event Details


← Back