• Tarka dal ösvényén. Költészethasználati bédekker

  Author(s):
  Miklos Mezosi (see profile)
  Date:
  2022
  Item Type:
  Poetry
  Permanent URL:
  https://doi.org/10.17613/w5je-cj02
  Abstract:
  Az Odüsszeia XXII. énekében a dalnok, Phémiosz a kérőkkel végző Odüsszeuszhoz folyamodik. Arra figyelmezteti a királyt, hogy ha őt is megöli, azt meg fogja bánni: „Mert magad is megbánod majd, ha megölted a lantost, engem, az istenek és a halandók ének-adóját.” A könyörgés lényegi része, hogy a dalnok lelkébe „az isten mindenféle dal ösvényét ültette el”. A zárósor ellenállhatatlan: „téged mint istent zenglek: ne akarj lenyakazni.” A költő folyamodása sikerrel zárul, a dalnok így az Odüsszeia egyik nagy túlélője lesz. 2700 évvel Homérosz után különös módon fordítja ki Phémiosz argumentációját az Oszip Mandelstamnak tulajdonított mondás: „Sehol a világon nincsen akkora becsülete az irodalomnak, mint nálunk, Oroszországban, ahol egy versért megölhetik az embert.” Phémiosz és Mandelstam ugyanarról beszélnek: a költészet becsületéről. Mezősi Miklós úgy megy szembe a költészet hagyományaival, hogy eközben a lehető leghagyományosabb marad: egy archaikus, mára már homályba vesző hagyományba kapcsolódik, abba az antik tradícióba, amikor az ékes és mulatságos kommunikáció természetes eszköze volt a vers, amikor a költői megszólalás az érvelés közege, a többértelműségek játékos vagy jelentőségteljes átadásának csaknem mindennapi módja lehetett. Mezősi azt az illúziót kelti, hogy ekként megszólalni teljesen természetes, de főleg: izgalmas, érdekes, játékos gesztus, aminek nemcsak befogadása, de létrehozása sem jelenthet semmiféle problémát. A sorokban megbúvó csavarokat, a sokszoros szójátékok bonyodalmait talán csak sokadik olvasásra érzékeljük. Nem ezek csillognak az előtérben. A hemzsegő intertextuális utalások, a klasszikus reminiszcenciák, a költészeti tradíció fölényes birtoklását mutató utalások és idézetek révén Mezősi ezáltal is összekapcsolja az általa művelt, régi mintákhoz visszanyúló, s ezért nagyon is „egzotikus”, idegen, furcsa költészetet a költői beszéd ma érvényes hagyományával. Kálmán C. György
  Metadata:
  Published as:
  Book    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  6 months ago
  License:
  Attribution
  Share this:

  Downloads

  Item Name: pdf tarka_dal_osvenyen_kolteszethasznalati_bedekker.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 18