• Harag és elfogulatlanság a Borisz Godunovban. Puskin történetírói poétikájához – egy tacitusi reminiszcencia és két hommage

  Author(s):
  Miklos Mezosi (see profile)
  Date:
  2017
  Subject(s):
  Russian literature, Nineteenth century, Poetics, Historiography, Pushkin, Aleksandr Sergeevich, 1799-1837
  Item Type:
  Book chapter
  Tag(s):
  19th century Russian drama, 19th-century Russian literature, Pushkin
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/k8f2-gd46
  Abstract:
  A "Borisz Godunov-szüzsének" a 19. század folyamán Oroszországban három jól elkülöníthető változata született: Nyikolaj Karamzin történeti munkája, Az orosz állam története XI. kötetének első és második fejezete, Puskin Borisz Godunov című "romantikus tragédiája" és Muszorgszkij ezzel azonos című operája. Dolgozatomban Puskin tragédiájára koncentrálva azt szeretném megmutatni, hogy Puskin, a költő mi módon lép dialógusba Karamzinnal, a historiográfussal és a Borisz Godunov drámával, a historiográfia miként adja át a helyét a "színre vitt történelemnek", amit "poetizált történetírói teljesítményként" határozhatunk meg. Puskin a Borisz Godunovot a Nyikolaj Karamzinhoz írt hommage-zsal így indítja útjára: "Mélységes tisztelettel és hálával ajánlom e géniusza ihletéséből támadt munkát Nyikolaj Mihajlovics Karamzin minden oroszok előtt drága emlékének". A Borisz Godunovhoz azonban, mint látni fogjuk, egy egészen másfajta-ha tetszik: "belső"-hommage is szervesen hozzátartozik; ezt inverz hommage-nak, vagy persziflázs-szerű hommage-nak is nevezhetnénk. Amikor Karamzin őszintén üdvözölte a Borisz Godunov dráma megszületését, azt javasolta Puskinnak, hogy mivel Godunov jámbor, istenfélő ember hírében állott, a színpadon az Evangéliumot kellene vele olvastatni. Ha ezt a két hommage-t mint két végpontot összekötjük, megkapjuk a Borisz Godunov szüzséfejlődési vonalát, amely a hitvallástól a poiésziszig, azaz a historiográfustól a (színre vitt) történelem megjelenítőjéig húzódik.
  Metadata:
  Published as:
  Book chapter    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  4 years ago
  License:
  All Rights Reserved

  Downloads

  Item Name: pdf harag-es-elfogulatlansag-a-borisz-godunovban.pdf
    Download View in browser
  Activity: Downloads: 60