• מטבעות לשון: "קלוטו של ים"; "טרשא"

  Author(s):
  Amit Gvaryahu (see profile)
  Date:
  2017
  Subject(s):
  6th to 10th century, Aramaic, Economic history, Hebrew language, Rabbinic studies
  Item Type:
  Article
  Permanent URL:
  http://dx.doi.org/10.17613/M6MB9K
  Abstract:
  במאמר קצר זה ביקשתי לעמוד על משמעותם המילולית והמעשית של שני מונחי הלוואה. בפרק הראשון של המאמר בחנתי שתי מילים שאולות הדומות זו לזו — קליטו של ים וקליטון דימא — והראיתי שמדובר בשתי מילים שונות בלא קשר ביניהן. בפרק השני עמדתי על המונחים הטרשה וטרשא והראיתי שהמשמעות המילולית הבסיסית של המילה מאפשרת לנו להבין גם את אופי העסקה שהיא מתארת: עסקה שסכום הקנייה או כמות הסחורה הנמסרת בה אינם ידועים בעת כריתת העסקה.
  Metadata:
  Published as:
  Journal article    
  Status:
  Published
  Last Updated:
  3 years ago
  License:
  All Rights Reserved
  Share this:

  Downloads

  Item Name:pdf gvaryahu.pdf
   Download View in browser
  Activity: Downloads: 407